Asociace Prodejců Použitých Automobilů – Autobazarů ČR

Chceme hájit zájmy svých členů ve spolupráci s ostatními respektovanými profesními organizacemi a usilovat o zvýšení jejich reputace, podporovat osobnosti z praxe, kteří se hlásí k poslání a hodnotám, které chceme reprezentovat.

Spolupůsobit při tvorbě legislativních a hospodářských pravidel se vztahem k činnosti svých členů. (např. boj proti přetáčení tachometrů).

Napomáhat při budování dobrého jména oboru působením svých členů v médiích a ve vztahu k zákazníkům.

Sledovat aktuální vývoj v oblasti prodeje vozů a dalších činností spojených s oborem podnikání. Shromažďovat tyto informace a sdělovat je svým členům.

Podílet se na vytváření dobrého obrazu Asociace a jejich členů u odborné i laické veřejnosti.

Upozorňovat na reakce zákazníků a vyvozovat z těchto reakcí důsledky, na neobvyklé praktiky, které by mohli poškodit dobré jméno oboru, který Asociace zastupuje. 

Efektivně působit na celkové snížení provozních nákladů, aktivně prezentovat nabídku prodávaných vozidel a služeb všech svých členů.

Pro spotřebitele

Napište nám, pomůžeme Vám...

Chceme garantovat kvalitu, serióznost a poctivost nabízených služeb řádných členů APPAA ČR z.s. Naším cílem je pomoci vytvořit spravedlivou koupi/prodej použitého vozidla otevřeným a čestným způsobem s nejvyššími standardy etického chování.

Každý náš řádný člen souhlasí a dodržuje stanovy a etického kodexu. Člen může být vyloučen, pokud opakovaně závažným způsobem porušuje zákony, stanovy či oprávněné zájmy Asociace, etický kodex, nebo opakovaně poškozuje své zákazníky či obchodní partnery neplněním uzavřených smluv.

Pro zájemce o členství

Podejte si přihlášku...

Jsme dobrovolnou neziskovou organizací, zastupující své členy, jejichž hlavním předmětem podnikání je provozování autobazarů, nákup, prodej, zprostředkování prodeje motorových vozidel, zprostředkování úvěrových, leasingových a pojistných smluv, oceňování a odhady prodejních cen použitých motorových vozidel. Jsme organizací, která umožní zapojení velkých i malých společností uvádět do praxe zkušenosti svých členů. Pokud souhlasíte se stanovami, etickým kodexem a Váš cíl je stejný, jako ten náš, tak neváhejte a podejte si přihlášku!