Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů

Poradenství zájemcům o koupi ojetých vozů – Profesní vzdělávání a hájení zájmu členů asociace

APPAA vítá návrh na prodloužení lhůty platnosti evidenční kontroly na 2 roky
Zprávy

APPAA vítá návrh na prodloužení lhůty platnosti evidenční kontroly na 2 roky

Nový návrh úpravy legislativy, konkrétně Zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v § 10 konečně prodlužuje dobu evidenční kontroly na dva roky. Asociace autobazarů APPAA, která o podobnou změnu usiluje již několik let, tuto zásadní změnu vítá.

„Věříme, že v konečném znění Zákona toto ustanovení zůstane“, říká Petr Přikryl předseda APPAA a vysvětluje, proč je toto ustanovení velkým krokem kupředu: „Při prodeji vozu nese autobazar plnou odpovědnost za převod vozidla. Pravidelná technická prohlídka je nastavena ve dvouletých intervalech a doba 2 roky se v celé Evropě ustálila a sjednotila jako optimální. Evidenční kontrola by tak měla mít stejný časový interval“. Podle Přikryla je zákazník autobazaru chráněn garancemi od prodejců, kteří garantují právní původ vozu, případně jeho servisní historii i kontrolu stavu ujetých kilometrů.

Úpravou délky platnosti evidenční kontroly by pomohlo i koncovým zákazníkům, kteří by ušetřili nejen finanční prostředky, ale také čas, při zajišťování evidenčních kontrol. Nemalou výhodou by byl také fakt, že původní vlastník vozidla se již nebude muset spoléhat na součinnost nového vlastníka při řešení nové evidenční kontroly, nutné pro převod vozu. Odpadne tak problematické řešení například dopravních přestupků, které musel řešit původní vlastník, jestliže ten nový neprojevil součinnost při převodu vozu.

Autor APPAA - Kancelář - 15.2.2021 - 1369 Views