Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů

Poradenství zájemcům o koupi ojetých vozů – Profesní vzdělávání a hájení zájmu členů asociace

Vláda od 10. května 2021 uvolní provoz autobazarů
Zprávy

Vláda od 10. května 2021 uvolní provoz autobazarů

Hygienická pravidla

V prodejnách musí provozovatel zajistit:

Prodejci budou používat respirátory. Zajistí1 zákazníka na 15 m² prodejní plochy. Toto omezení se nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZTP, v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

  • že se zákazníci zdržují v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m od sebe, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  • řízení front, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (2 m),
  • že zákazník, který je držitelem průkazu ZTP, má právo přednostního nákupu, nemusí tedy čekat ve frontách,
  • umístění dezinfekce u často dotýkaných předmětů především kliky, zábradlí vč. vystavených automobilů tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven. Zajistit desinfekci automobilu po každém zákazníkovi.
  • informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
  • maximální možnou cirkulaci vzduchu ve vnitřních prostorech prodejny s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu

ZDROJ: COVID PORTAL

Autor APPAA - Kancelář - 3.5.2021 - 1120 Views