Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů

Poradenství zájemcům o koupi ojetých vozů – Profesní vzdělávání a hájení zájmu členů asociace

Kdo jsme:
Dobrovolnou neziskovou organizací, zastupující své členy, jejichž hlavním předmětem podnikání je provozování autobazarů, nákup, prodej, zprostředkování prodeje motorových vozidel, zprostředkování úvěrových, leasingových a pojistných smluv, oceňování a odhady prodejních cen použitých motorových vozidel. Jsme organizací, která umožní zapojení velkých i malých společností uvádět do praxe zkušenosti svých členů.

O co usilujeme:
Chceme hájit zájmy svých členů ve spolupráci s ostatními respektovanými profesními organizacemi a usilovat o zvýšení jejich reputace, podporovat osobnosti z praxe, kteří se hlásí k poslání a hodnotám, které chceme reprezentovat.

Spolupůsobit při tvorbě legislativních a hospodářských pravidel se vztahem k činnosti svých členů. (např. boj proti přetáčení tachometrů).

Napomáhat při budování dobrého jména oboru působením svých členů v médiích a ve vztahu k zákazníkům.

Sledovat aktuální vývoj v oblasti prodeje vozů a dalších činností spojených s oborem podnikání. Shromažďovat tyto informace a sdělovat je svým členům.

Podílet se na vytváření dobrého obrazu Asociace a jejich členů u odborné i laické veřejnosti.

Vytvářet a udržovat členskou základnu.

Podílet se na tvorbě rovných podmínek na trhu pro všechny subjekty, bez ohledu na velikost či celkový obrat.

Upozorňovat na reakce zákazníků a vyvozovat z těchto reakcí důsledky. Upozorňovat na neobvyklé praktiky, které by mohli poškodit dobré jméno oboru, který Asociace zastupuje. Chceme celkově vylepšit podmínky v oboru podnikání, chránit, rozvíjet a přiměřeným a vhodným způsobem prosazovat společné zájmy.

Efektivně působit na celkové snížení provozních nákladů, aktivně prezentovat nabídku prodávaných vozidel a služeb všech svých členů.


Pro spotřebitele:
Chceme garantovat kvalitu, serióznost a poctivost nabízených služeb řádných členů APPAA ČR z.s. Naším cílem je pomoci vytvořit spravedlivou koupi/prodej použitého vozidla otevřeným a čestným způsobem s nejvyššími standardy etického chování.

Každý náš řádný člen souhlasí a dodržuje Stanovy Asociace a ustanovení Etického kodexu. Člen může být vyloučen, pokud opakovaně závažným způsobem porušuje zákony, Stanovy či oprávněné zájmy Asociace, Etický kodex, nebo opakovaně poškozuje své zákazníky či obchodní partnery neplněním uzavřených smluv.

Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů ČR z.s. (APPAA ČR) je právnickou osobou vzniklou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Registrace byla provedena MV ČR pod č.j. VS/1-1/86 598/11-R