Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů

Poradenství zájemcům o koupi ojetých vozů – Profesní vzdělávání a hájení zájmu členů asociace

Sdělení APPAA k možnosti prodávat ojeté vozy v online režimu
Zprávy

Sdělení APPAA k možnosti prodávat ojeté vozy v online režimu

Vážení členové a ostatní prodejci ojetých vozidel,

Na základě našeho několikadenního vyjednávání s Ministerstvem průmyslu a obchodu se podařilo získat stanovisko k on-line prodeji vozidel. V současné chvíli je podle MPO realizovatelná jakákoliv obchodní transakce, která je zajištěna prostřednictvím internetu a dalšími vzdálenými prostředky, tedy i prodej nebo vrácení automobilu, avšak bez vstupu zákazníka do provozovny, viz bod 1., poslední odrážka: „prodej přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky“ v usnesení vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020.
V této souvislosti dále doplňujeme, že prostředky komunikace na dálku jsou jakékoli prostředky, které mohou být použity k uzavření smlouvy mezi dodavatelem a spotřebitelem bez jejich současné fyzické přítomnosti (telefon, email, fax, apod.).  

Podstatou všech ustanovení, které Vláda ČR přijala, je aby nedocházelo ke zbytečnému shromažďování osob, kdekoliv na veřejnosti a bylo dbáno na zvýšenou hygienu a současně zbytné aktivity podnikatelského, ale i nepodnikatelského charakteru byly odloženy do doby, než bude zrušen Nouzový stav ČR. Což lze chápat také tak, že pokud chci koupit nebo vrátit půjčené vozidlo, musím proto mít opravdu vážné důvody, které nesnesou odklad (např. musím nastoupit do nemocnice, krádež automobilů apod.).“

Apelujeme proto, abyste výše uvedené nechápali jako možnost otevřít své provozovny. Taková varianta je nepřípustná. Lze však mimo prostory provozovny předat předem objednané vozidlo, případně takový vůz nechat dopravit na adresu klienta.

Autor APPAA - Kancelář - 19.3.2020 - 1687 Views