Asociace prodejců použitých automobilů-autobazarů

Poradenství zájemcům o koupi ojetých vozů – Profesní vzdělávání a hájení zájmu členů asociace

Zprávy

APPAA považuje Ťokův návrh za populistický a posílá mu otevřený dopis

Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů reaguje na sdělení ministra dopravy Dana Ťoka, že přetáčení tachometrů nebude tolerovat. Návrh odebrat vozidlu technické oprávnění a v podstatě tak trestat nevinného zákazníka, považuje APPAA za nesmyslný. Samotné přetáčení by tak i nadále zůstalo v podstatě be trestu.

 

 

Ing. Dan Ťok

ministr dopravy

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15   Praha 1

                                                                                                                                                    V Praze dne 20.února 2017

Vážený pane ministře,

V minulých dnech proběhla médii informace o přípravě novely zákona, kterou iniciuje Ministerstvo dopravy, a v rámci které by měla být nově upravena odpovědnost za tzv. přetáčení tachometrů. Dovolte, abych Vám za Asociaci prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA) k navrhovanému záměru sdělil následující:

Téma „přetočených“ tachometrů se českou mediální scénou táhne již řadu let. Občas se k němu někdo vyjádří a vyvolá ve veřejnosti dojem, že teď už se skutečně něco změní. Jednou to je ČOI, jindy ministr průmyslu a obchodu nebo ministr dopravy. Občas si svých pět minut slávy užije před kamerou i nějaký poslanec nebo europoslanec, ale ve skutečnosti se v této problematice za poslední roky nezměnilo vůbec nic. A bohužel se zdá, že se nic nezmění ani po Vašem sdělení, že „přetáčení tachometrů nebudete tolerovat“.

Domnívám se totiž, že podobné návrhy by měly být, alespoň ve věcné rovině, konzultovány s odbornou veřejností. Minimálně z toho důvodu, aby nemohly být považovány za pouhý populistický a předvolební tah jednotlivých stran nebo členů vlády. Zároveň si dovolím vyslovit názor, že konzultace podobných návrhů s odbornou veřejností by mohla vést k reálné a především systémové změně legislativy a přispět tak ke kultivaci trhu ojetých automobilů.

Obsah návrhu, tak, jak byl prezentován médiích, je totiž z našeho pohledu nesystémový a k potlačení stáčení tachometrů nepovede. A co je nejhorší – tak, jak byl návrh prezentován, bude odpovědnost a veškeré důsledky nést nový majitel vozidla. Podvodník, který tachometr stočil, zůstane nepotrestán.

Stanovisko APPAA k jednotlivým částem návrhu uvádíme níže:

Novela počítá s tím, že pokud se při kontrole na STK zjistí, že vozidlo má najeto méně než při poslední kontrole, omezí mu technickou způsobilost pouze na třicet dnů.

Stanovisko APPAA:

První kontrola na STK je až po čtyřech letech. Za tu dobu může firemní vozidlo najet i 200 tisíc kilometrů. Před kontrolou na STK upraví majitel vozu stav například na 95 tisíc kilometrů. STK tedy žádný nesoulad nezaznamená a stav km uvede do registru. Tím jej de facto zlegalizuje. Další kontrola na STK je po dvou letech. Za tu dobu majitel najede dalších 100 tis km. Na tachometru tedy bude 195 tis km. Před kontrolou však majitel upraví tachometr například na 145. Žádný nesoulad tedy STK opět nezaznamená. A to i přesto, že vůz bude mít reálně najeto už 300 tis km, tedy o 155 tis km více.

V tomto případě tedy bude váš návrh naprosto neúčinný

„Pokud má někdo obavy, že v bazaru koupí přetočené auto a pak přijde o technickou způsobilost při STK, nemělo by se to stát. Stav kilometrů se může kontrolovat při evidenční prohlídce, která je podmínkou pro registraci při změně vlastníka či provozovatele,“ dodal Tomáš Neřold.

Stanovisko APPAA:

Jako asociace pracujeme na denní bázi s prodejci ojetých vozidel v celé České republice. Naši členové prodají ročně v součtu desítky tisíc ojetých vozidel. Dovolím se tedy zeptat:

Kde si může obchodník při výkupu ojetého vozidla zkontrolovat stav ujetých kilometrů? Proč nemají obchodníci s ojetinami přístup do registru vozidel, do kterého putují data ze všech STK? Proč si musí obchodník vozidlo nejdříve koupit, aby se jako majitel vozu mohl při evidenční prohlídce dozvědět stav km při poslední STK? Vyjádření pana Neřolda, viz. výše, tak považujeme za klamavé. V kontextu aktuální české legislativy totiž nemá spotřebitel ani autobazar možnost skutečný stav ujetých kilometrů reálně ověřit. Především z toho důvodu, že Registr vozidel, ani jiné relevantní databáze, nejsou veřejně přístupné.    

„Podvody se stáčením tachometrů se v praxi těžko dokazují a bohužel stále poškozují zákazníky i poctivé prodejce na českém trhu. Abychom tyto praktiky omezili, poprvé jasně říkáme, že stočení tachometru je přestupek a nebudeme tolerovat snížení kilometrů při STK,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok. Stanovisko APPAA: Proč pouze přestupek a ne trestný čin? Právě proto, že se podvody těžko dokazují a důkazní břemeno je vždy na novém majiteli, by už samotné přetočení tachometru mělo být trestným činem. Proč musí nový majitel dokazovat, že mu vznikla nějaká škoda? Proč je to zákazník, kdo si musí platit právníka nebo soudního znalce? Proč je na internetu stáčení tachometrů stále beztrestně nabízeno? Znění jedné z mnoha nabídek na úpravu tachometru na internetu:„Na Vašem vozidle jsme schopni nastavit libovolný stav kilometrů. U mechanických tachometrů rozebráním mechanického počítadla, u elektronických (digitálních) tachometrů pak přeprogramováním EPROM paměti, resp. procesoru v řídící jednotce. V obou případech poskytujeme na naše služby záruku a garantujeme, že není možné žádným způsobem zjistit původní hodnotu“Podle Vašeho návrhu tak bude potrestán ten, kdo si koupí vozidlo s přetočeným tachometrem, ale firma, která toto nabízí, potrestána nebude. 

     

„Provozovatel buď do třiceti dnů doloží protokol o tom, že na jeho vozidle byla provedena oprava, při níž se nebylo možné vyhnout změně počítadla ujeté vzdálenosti, nebo jeho vozidlo ztratí technickou způsobilost,“ vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. I pro případ stočení tachometru u čerstvě dovezeného vozu bude platit, že se podle novely bude jednoznačně jednat o přestupek 

Toto považujeme za naprosto nereálné a nesystémové. Vozidlo ztratí technickou způsobilost? Do kdy? Do doby než majitel přetočí stav km pár tisíc nad poslední stav?

Dále: Jak lze u dovezeného vozu zjistit stočení tachometru bez přístupu do relevantních databází? Dle našeho názoru jde jen o prázdné sdělení, kdy není možné v kontextu aktuální české legislativy toto realizovat.

Vážený pane ministře,

Problematika trestnosti stáčení kilometrů je mediálně silným tématem již několik let. APPAA v průběhu své několikaleté existence oslovila snad všechny ministry dopravy, ministra průmyslu a obchodu Mládka, účastnila se jednání pracovních skupin jak na MD tak i seminářů na MPO, na téma trestnosti stáčení tachometrů jednala s europoslancem panem Zdechovským, připomínkovala návrh znění novely zák. 56/2001 a učinila spoustu dalších kroků, aby pomohla k odstranění všech nešvarů, které jsou historicky s prodejem ojetých vozidel spojeny. Všechny naše aktivity směřující k zavedení trestnosti stáčení tachometrů a přístupu k informacím o vozidlech však doposud skončily odmítnutím.

Vážený pane ministře, jsme jediný subjekt na českém trhu, který asociuje obchodníky s ojetými vozy. Asociujeme téměř 25 % českých autobazarů. By i bychom proto rádi, kdybyste nás zařadil do týmu odborníků, kteří se podílejí na přípravě vyhlášek a zákonů, týkajících se obchodu s ojetými vozy. Věřím totiž, že naše znalosti trhu a zkušenosti mohou být pro skutečnou kultivaci českého trhu ojetin velkým přínosem.

Těším se na Vaši brzkou odpověď a případnou spolupráci.

S pozdravem

Petr Přikryl

Předseda asociace

 

 

 

                                

 

 

 

Autor APPAA - Kancelář - 20.2.2017 - 2278 Views